O2 privacy policy

PRIVACY & COOKIE-POLICY NL-E

 

 

OB&B, gelegen in Barrocalvo - Bombarral, Portugal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:

https://www.o2bnb.pt

Stevens Gunther (& Willems Katrien), Rua da Escola Velha 57 te 2450-329 Barrocalvo, Bombarral, Portugal;  otwobnb@gmail.com

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

OB&B verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf op meerdere sociale media aanwezig is)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via otwobnb@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

OB&B verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om diensten voor je te leveren

- OB&B analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- OB&B volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- OB&B verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Camera-beveiliging:

Voor onze en jouw veiligheid zijn er camera's aanwezig:

- Op het terrein: aan de parking, de oprit en garage, de voorgevel, de zijgevels van het huis, de achtergevel en het zwembad

- In het gebouw: in de gemeenschappelijke ruimte, gericht op de deur die toegang geeft tot de keuken en onze privé-vertrekken

De beelden worden IN GEEN GEVAL gepubliceerd of getoond aan anderen dan de eigenaar(s), het personeel en de autoriteiten (politie, GNR, ...). 

Deze beelden dienen alleen voor beveiligingsdoeleinden en het voorkomen/nagaan van diefstal of mogelijke inbraak.

Ze kunnen dus door eigenaars en de nodige instanties gebruikt worden in geval van misdaden en/of ongevallen.


Geautomatiseerde besluitvorming:

OB&B neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OB&B) tussen zit. OB&B gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen uitsluitend voor een betere surfervaring: Google analytics en Search console voor een vlottere werking van de site en het aanbieden van relevante informatie, Cookie-bar voor het cookiebeleid.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

OB&B bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

*naam en adres / tel / e-mail / boekingsgegevens > 7jaar > dit ivm. facturatie en wetgeving inzake fiscaliteit/belastingen

*Google Analytics en Google Search console > 26 maanden > om een overzicht te krijgen van de bewegingen en zoekacties op onze website

*Cookie-voorkeuren worden via Cookie-bar 30 dagen bewaard

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

OB&B verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OB&B blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hier kan u lezen hoe Google uw persoonlijke informatie zal gebruiken en kan u zelf bepaalde instellingen aanpassen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .

In uw Facebook-account kan u via instellingen bepalen wat u wel of niet wenst te delen: https://www.facebook.com/settings/ .

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

OB&B gebruikt functionele, analytische en tracking cookies, en via derden bepaalde logbestanden (Google, zie hierboven) en/of ook tags of pixels (Facebook , zie hierboven).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OB&B gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Indien je Google Analytics wenst uit te schakelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 Je kan via je webbrowser telkens bekijken welke cookies op dat moment gebruikt worden.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (uitgezonderd de wettelijk noodzakelijke gegevens voor facturatie & fiscaliteit). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OB&B en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar otwobnb@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . OB&B wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende links: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

https://www.cnpd.pt/english/index_en.htm


 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

OB&B neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via otwobnb@gmail.com

 

 

 

------------------------------------------------

 

 

O2 B&B Privacy Policy

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit https://o2bnb.pt (the “Site”).

 

 

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT:

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

- “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org .

- “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.

- “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.

* You can adapt the info Facebooks uses via your personal settings: https://www.facebook.com/settings

* You can opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 

Additionally when you make a reservation through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, payment information, email address, and phone number. We refer to this information as “Service Information.” This information will not be shared with third parties other than the legally bound, such as tax authorities.

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Service Information.

 

 

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Service Information that we collect generally to fulfill any bookings placed directly through the Site (including processing your payment information, and providing you with invoices and/or order confirmations).

Additionally, we use this Service Information to:

communicate with you;

screen our bookings for potential risk or fraud;

and when in line with the preferences you have shared with us, provide you with information relating to our products or services.

 

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns). (opt out of Google Analytics: see above)

 

 

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION:

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above.

We also use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site--you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

Your Personal information will not be sold to third parties.

 


CCTV - cameras:

For your and our safety, we have installed a camera-network on the premises:

- On site: cameras can be found in the parking lot; at the gate/driveway/garage; at the front, back and side of the house; at the swimming pool

- In the building: in the common room, directed at the entrance to the kitchen and our private quarters

The images collected will be IN NO CASE published or shown to others than the owner(s), the personnel and the authorities (police, GNR, ...). 

The images will only serve for security-purposes and avoiding/tracing thefth or possible burglary.

Therefore they can and will be used by the owners and the neccessary authorities in case of crime and/or accidents.


BEHAVIOURAL ADVERTISING:

As described above, third parties we interact with, may use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications that might be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/.

 

DO NOT TRACK:

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

 

 

YOUR RIGHTS:

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make a booking through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States (this for reasons of site management and or bookings by non EU-residents).

 

 

DATA RETENTION:

When you place an order (make a booking) through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information (not interfering with legal and tax purposes, information needs to be kept for 7 years).

Google Analytics data will be kept throughout 26 months (opt out, see above)

Cookie-bar: your choice will be remembered for 30 days.

 

MINORS:

The Site is not intended for use/bookings by individuals under the age of 18. we advise parents to check upon the data their minor provides.

 

CHANGES:

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

 

 

CONTACT US:

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at otwobnb@gmail.com or by mail: Rijkstraat 81, 9130 Verrebroek, Belgium > address as of 23/08/2019: Rua da Escola Velha 57, 2450-329 Barrocalvo, carvalhal - Bombarral, Portugal